Aktualitātes
 Informācija
 Mācības
 Draudzes Vēstis
 Svētdienas skola
 Diakonija
 Vēsture
 Projekti
 Fotogalerija
 Baltā ūdensroze
 Ziedotājiem
 Arhīvs

   Aptaujas
Vai esat izglābts mūžīgai dzīvei?
Gribu par to uzzināt
  rezultāti » 
Meklēšana

 
Novena
 
 

Ciešanu laiks un Klusā nedēļa baznīcā

Lieldienu laiks


 

Grēksūdzē mēs atzīstam, kādi mēs esam, kāds ir Dievs.

Mēs esam mazi, Dievs ir liels, mēs esam grēcinieki, Dievs ir svēts. Mēs neesam grēcinieki tādēļ, ka mēs esam grēkojuši, mēs grēkojam tādēļ, ka mums ir iedzimtais grēks, un “mēs esam dzimuši grēcīgu cilvēku bērni”, kā ir rakstīts mūsu kristības kārtībā. Bet kristībās “mēs piedzimstam no jauna kā Dieva bērni” un kā Dieva bērniem mums vajadzētu būt Viņam paklausīgiem. Bet tomēr vienmēr neesam!

Dievs zina, kādi mēs esam –

“.. Viņš zina, kādi radījumi mēs esam, Viņš piemin to, ka mēs esam pīšļi.” (Ps.103:14)

  Grēksūdze 

 

Gavēnis ir atturēšanās no ēdiena, lai sasniegtu garīgus mērķus.

1. Moz. 2,16,17.Un Dievs Tas Kungs pavēlēja cilvēkam, sacīdams: "No visiem dārza kokiem ēzdams ēd,

bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi."”

Ēdenes dārzā viss bija ļoti labs (1.Moz.1,31). Tātad aizliegums nav saistīts ar atturēšanos no kaut kā slikta vai ļauna. Tā ir gavēņa būtiskākā atšķirība no grēknožēlas, kur atteikšanās pamatā ir atsacīšanās no grēka. Gavēnis Ēdenē bija cilvēka iespēja apliecināt savu mīlestību un paklausību Dievam tās pārpilnības vidū, kurā Dievs viņu bija ielicis un kuru priekš viņa radījis. Šai nozīmē gavēnis ir senāks par Mozus bauslībā pavēlēto. Zīmīgi, ka aizliegums Ēdenē bija cieši saistīts ar ēšanu, kas ir galvenā atturības forma gavēnī šodien.

  Gavēnis
 
 Biktsspogulis Ia
Biktsspogulis Ib
 
   Kontakti

Rolands Pētersons
draudzes mācītājs
tālr: 26785896
rolandpeterson@inbox.lv

Mācītāja pieņemšanas laiks-
ceturtdienās no plkst. 15.00,
iepriekš vienojoties pa telefonu


 
 
 Ērika Pomere
draudzes priekšniece
tālr: 25604071
erika.pomere@inbox.lv

Citi kontakti

   Saites


Laikraksts "Svētdienas Rīts" 
 
Pasākumi LELB

LELB svētdienas skola 


Copyright 2006; Created by MB Studija »