Aktualitātes
 Informācija
 Kristīgā mācība
10 Baušļi
Ticība
Svētā Lūgšana
Svētās Kristības sakraments
Kā cilvēkiem jāmāca sūdzēt grēkus
Svētā Vakarēdiena sakraments
Iesvētes mācība
 Draudzes Vēstis
 Svētdienas skola
 Vēsture
 Projekti
 Fotogalerija
 Ziedotājiem
 Arhīvs
 Audio svētrunas
 Video
 Rīta un vakara lūgšanas
 Svētdarbības

   Aptaujas
Vai zināji, ka Kungs Jēzus Kristus ir atdevis savu dzīvību arī par taviem grēkiem?
Gribu par to uzzināt
  rezultāti » 
Meklēšana

 
Kas ir Kristība?
Kristība nav tikai ūdens vien, bet tāds ūdens, kas Dieva pavēlē
ietverts un ar Dieva vārdiem savienots.

Kādi ir šie Dieva vārdi?
Tā mūsu Kungs Jēzus Kristus saka Mateja evaņģēlija nobeigumā:
“Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami
Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.” (Mt. 28:19)

‍Ko dod Kristība jeb kāds no tās labums?
Tā dod grēku piedošanu, glābj no nāves un velna un dāvā mūžīgo
svētlaimi visiem tiem, kas tic, kā Dieva apsolījuma vārdi saka.

Kādi ir šie Dieva apsolījuma vārdi?
Mūsu Kungs Jēzus Kristus saka: “Kas tic un top kristīts, tas tiks
izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts.” (Mk. 16:16)


Kā ūdens var darīt tik lielas lietas?
Ūdens to gan nedara, bet Dieva vārdi, kas ar ūdeni savienoti, un
ticība, kura paļaujas uz šiem Dieva vārdiem ūdenī. Jo bez Dieva
vārdiem ūdens ir tikai ūdens vien un nav nekāda Kristība, bet ar
Dieva vārdiem tas ir Kristība, proti, žēlastības pilns dzīvības ūdens
un mazgāšana atdzimšanai Svētajā Garā, kā apustulis Pāvils saka:
“Viņš mūs izglāba nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši,
bet pēc Savas žēlsirdības, ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos
Svētajā Garā, ko Viņš bagātīgi pār mums izlējis caur Jēzu Kristu,
mūsu Pestītāju, lai, Viņa žēlastībā taisnoti, mēs kļūtu cerētās mūžīgās
dzīvības mantinieki. Šis vārds ir patiess.” (Tit. 3:5–8)


Ko nozīmē šāda ūdens Kristība?
Tā nozīmē, ka ik dienu vecajam cilvēkam mūsos sirds satriektībā un
grēku nožēlā jātop noslīcinātam un jāmirst ar visiem grēkiem un
ļaunajām kārībām. Savukārt ik dienu jāceļas un jāatdzimst jaunajam
cilvēkam, kas taisnībā un šķīstībā Dieva priekšā dzīvo mūžīgi.

Kur tas rakstīts?

Svētais Pāvils saka: “Jo mēs līdz ar Viņu [Kristu] Kristībā esam
aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, Sava Tēva godības spēkā uzcelts no
mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē.” (Rom. 6:4)
   Kontakti


Viesturs Rikveilis
mācītājs
tālr: 25935787
viesturs.rikveilis@inbox.lv 
 
 
 Ērika Pomere
draudzes priekšniece
tālr: 25604071
erika.pomere@inbox.lv

Citi kontakti

   Saites


Laikraksts "Svētdienas Rīts" 
 
Pasākumi LELB

LELB svētdienas skola 


Copyright 2006; Created by MB Studija »