Aktualitātes
 Informācija
 Kristīgā mācība
10 Baušļi
Ticība
Svētā Lūgšana
Svētās Kristības sakraments
Kā cilvēkiem jāmāca sūdzēt grēkus
Svētā Vakarēdiena sakraments
Iesvētes mācība
 Draudzes Vēstis
 Svētdienas skola
 Vēsture
 Projekti
 Fotogalerija
 Ziedotājiem
 Arhīvs
 Audio svētrunas
 Video
 Rīta un vakara lūgšanas
 Svētdarbības

   Aptaujas
Vai zināji, ka Kungs Jēzus Kristus ir atdevis savu dzīvību arī par taviem grēkiem?
Gribu par to uzzināt
  rezultāti » 
Meklēšana

 
Pirmais bauslis
Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, tev nebūs citus dievus turēt Manā
priekšā.


Ko tas nozīmē?
Mums būs Dievu vairāk par visu bīties, mīlēt un uz Viņu paļauties.

Otrais bauslis
Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, vārdu(personvārdu) tukši un necienīgi lietot, jo
Tas Kungs to nepametīs nesodītu, kas Viņa vārdu tukši un necienīgi
lieto.


Ko tas nozīmē?
Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka Viņa vārdā ne lādam, ne zvēram,
ne buram, ne melojam, ne maldinām, bet šajā vārdā Dievu visās
bēdās piesaucam, pielūdzam, pateicamies un slavējam.

Trešais bauslis
Tev būs svēto dienu svētīt.

Ko tas nozīmē?
‍Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka Dieva vārdus un to sludināšanu
nenicinām, bet tos turam svētus, labprāt klausāmies un mācāmies.

Ceturtais bauslis‍
Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo
virs zemes.

Ko tas nozīmē?

Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savus vecākus un kungus
nenicinām un neaizkaitinām, bet tos godā turam, tiem kalpojam un
paklausām, tos mīlam un cienām.

Piektais bauslis‍
Tev nebūs noslepkavot.

Ko tas nozīmē?

Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka sava tuvākā miesai nedz
kaitējam, nedz ciešanas radām, bet viņam palīdzam un kalpojam
visās miesas vajadzībās.

Sestais bauslis
Tev nebūs laulību pārkāpt.

Ko tas nozīmē?
Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka šķīsti un tikli dzīvojam vārdos
un darbos un ikviens savu laulāto draugu mīlam un cienām.

Septītais bauslis
Tev nebūs zagt.

Ko tas nozīmē?
Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka sava tuvākā naudu vai mantu
neņemam, nedz ar viltotu preci vai netaisnu rīcību iegūstam, bet
viņa mantu un iztiku viņam palīdzam vairot un sargāt.

Astotais bauslis
Tev nebūs nepatiesi liecināt pret savu tuvāko.

Ko tas nozīmē?
Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savu tuvāko neapmelojam,
nenododam, neaprunājam, nedz tam neslavu ceļam, bet mums būs
to aizbildināt, visu to labāko par viņu runāt un visu skaidrot viņam
par labu.

Devītais bauslis
Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu.

Ko tas nozīmē?

Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka ar viltu sava tuvākā mantojumu
vai namu neizkrāpjam, nedz šķietami likumīgi to iegūstam, bet tam
palīdzam un kalpojam, ka viņš var to paturēt.

Desmitais bauslis
Tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu, kalpu, kalponi, lopu, nedz ko
citu, kas tam pieder.

Ko tas nozīmē?
Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savam tuvākajam lopus
neatviļam, sievu un saimi neatraujam no to pienākumiem un
nenoskaņojam pret savu tuvāko, bet tos pamudinām palikt un darīt
to, kas tiem pienākas.

Ko Dievs saka par visiem šiem baušļiem?
Viņš saka tā: “Es, Tas Kungs, tavs Dievs, esmu dusmīgs Dievs, kas tēvu
grēkus pie bērniem piemeklē līdz trešajam un ceturtajam augumam
tiem, kas Mani ienīst, un dara žēlastību līdz tūkstošajam augumam
tiem, kas Mani mīl un tur Manus baušļus” (2. Moz. 20:5b–6).

‍Ko tas nozīmē?
Dievs draud sodīt visus, kas šos baušļus pārkāpj; tāpēc mums visiem
būs bīties no Viņa dusmām un nebūs neko darīt pret šiem baušļiem.
Turpretī Viņš apsola žēlastību un visu labu tiem, kas šos baušļus tur,
tāpēc mums arī būs Viņu mīlēt, uz Viņu paļauties un labprāt dzīvot
pēc Viņa baušļiem.
   Kontakti


Viesturs Rikveilis
mācītājs
tālr: 25935787
viesturs.rikveilis@inbox.lv 
 
 
 Ērika Pomere
draudzes priekšniece
tālr: 25604071
erika.pomere@inbox.lv

Citi kontakti

   Saites


Laikraksts "Svētdienas Rīts" 
 
Pasākumi LELB

LELB svētdienas skola 


Copyright 2006; Created by MB Studija »