Aktualitātes
 Informācija
 Kristīgā mācība
 Draudzes Vēstis
 Svētdienas skola
 Diakonija
 Vēsture
 Projekti
 Fotogalerija
 Baltā ūdensroze
 Ziedotājiem
 Arhīvs
 Audio svētrunas
 Video
 Rīta un vakara lūgšanas
 Svētdarbības

   Aptaujas
Vai zināji, ka Kungs Jēzus Kristus ir atdevis savu dzīvību arī par taviem grēkiem?
Gribu par to uzzināt
  rezultāti » 
Meklēšana

 
lapas: 1-10  11-14

Domājot par sakrālās celtnes krāšņumu, ar  Madonas novada pašvaldības  atbalstu tika realizēts projekts "Sakārtota vide – dāvana Lazdonas baznīcai".

Projekta rezultātā tika labiekārtota baznīcai piederošā teritorija ar jauniem košumkrūmiem – spirejas, serbijas egles, fizokarpi, hortenzijas un izveidoti puķu podu stādījumi. Veiktie vides uzlabojumi sniedz estētisku baudījumu un bagātina ainavu ar jaunām krāsām, kas būs pievilcīga visos gadalaikos.

Pateicība katram draudzes cilvēkam un brīvdārzniecei Aijai Kaškurei par līdzdalību ainavas veidošānā, kas savu ieguldījumu veica kā brīvprātīgo darbu draudzes un pilsētas labā. Ar kopīgiem spēkiem pēc projekta realizācijas baznīcas apkārtne kļuva vēl skaistāka kā līdz šim.

                                                                              Projekta vadītāja Santa Veipa

 
 

   
‍11.augustā Madonas evaņģēliski luteriskā draudze svinēja Lazdonas baznīcas 215 un baznīcas zvana 95 gadu jubileju. Ņemot vērā šos nozīmīgos notikumus Lazdonas baznīcas un draudzes dzīvē, svinību dalībnieki  tika iepriecināti ar zvanu ansambļa "Soli Deo Gloria" koncertu "Lai skan Lazdonas baznīcas zvans!" Parasti zvanu skaņas dzirdamas no baznīcas torņa, bet šoreiz tie pieskandināja visu dievnamu. Lai baznīcas zvans sauc un aicina mosties visus savās sirdīs!
Koncerta norise bija iespējama, pateicoties Madonas novada pašvaldības piešķirtajam finansējumam projekta ietvaros.
Gatavojoties baznīcas svinībām, tika domāts arī par baznīcas un tās apkārtnes sakopšanu un labiekārtošanu, realizējot Madonas novada pašvaldības projektu "Sakārtota vide – dāvana Lazdonas baznīcai".
Projekta rezultātā tika sakopta un ainaviski bagātināta baznīcas apkārtne, iestādot jaunus košumkrūmus un puķu stādījumus. 
 
     
 
‍ 
 lasīt tālak »


 

Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) projektu konkursā ir atbalstīts Madonas ev. luteriskās draudzes projekts „Lazdonas baznīcas torņa starpstāvu pārsegumu konstrukciju restaurēšanas darbi“. Projektu īstenos „Baznīcēku atjaunošanas fonds“ būvinženieris Edgars Bukavs. VKKF piešķirtais finansējums ir EUR 5000,00.
 
 lasīt tālak »

Ir pabeigta Madonas evaņģēliski luteriskās draudzes projekts
 
 lasīt tālak »
 
 

Š.g.19.maija svētdienā Lazdonas baznīcā, pēc piecu gadu "zvana balss" klusēšanas, tika ieskandināts baznīcas zvans, modinot cilvēkus no garīgā miega un aicinot uz dievkalpojumu.
Paldies meistariem par padarīto darbu!
Paldies draudzes cilvēkiem par ziedojumiem, lūgšanām un piedalīšanos projekta realizācijā.
Lazdonas baznīcas zvana skaņas vēsta: Ļaudis, neaizmirstiet Dievu!
                                                                                                     

  
 
 

2018.gada jūlijā pēc Madonas evaņģēliski luteriskās draudzes pasūtījuma tika veikta baznīcas interjera apdares arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. Projektu finansēja Valsts kultūrkapitāla fonds. Darbus veica SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa“.

 
 lasīt tālak »

2018. gads

Madonas novada pašvaldības atbalstīts projekts “Kordziedāšanas tradīcijas daudzināšana Madonas novadā” ietver četras, savstarpēji saistītas un papildinošas aktivitātes:

1. 2018.gads Lazdonas draudzes korim ir 155.jubilejas gads

2. Aprit 80 gadi kopš draudzes kora uzvaras IX Vispārējos dziesmu svētkos

3. 90 gadi kopš Mocarta "Rekviēms" atskaņojuma Lazdonas baznīcā

4. 125 gadi kopš draudzes skolotāja Jāņa Avena vadībā 1893.gadā dibināts pirmais simfoniskais orķestris laukos.

 
 
 lasīt tālak »
 
2017. gads

Lauku atbalsta dienests Projekts “Kora podestu izgatavošana”.
 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. 


Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu pieteikumu konkursā tika atbalstīts Madonas evaņģēliski luteruskās draudzes iesniegtais projekts Nr. 17-05-AL23-A019.2202-000001 “Kora podestu izgatavošana”.

Sākot ar draudzes dzīves atjaunošanos pagājušā gadsimta 80.-90. gados, baznīcā sāka notikt kultūras pasākumi. Viens no pirmajiem lielākajiem koncertiem Atmodas laikā par godu novadnieka, dzejnieka A.Eglīša dzīves jubilejai, bija kamerkora “Ave Sol” un ērģelnieka T.Dekšņa atskaņotā L.Garūtas kantāte “Dievs, tava zeme deg”.

Baznīcas vēsture kalpo par pamatu plašu kultūrizglītojošo pasākumu organizēšanai.

Realizējot projektu, draudze varēs sekmīgāk īstenot baznīcā dažādus garīgos kultūras pasākumus, kas dos iespējas koncerta apmeklētājiem baudīt labākus muzikālos priekšnesumus. Baznīcas akustika ir skaniski piemērota kora dziedāšanai, tādēļ podestu esamība ir risinājums tam, lai koncerti baznīcā notiktu biežāk un skanējums būtu kvalitatīvāks.

Paldies uzņēmumiem SIA Temtogs un SIA VMS Timber par ieguldīto darbu podesta izgatavošanā.

  
  

 
 
2017.gada projekts 
"Sakrālo tekstiliju komplekta izšūšana". 

Piedaloties Madonas novada pašvaldība izsludinātajā projektu konkursā Nevalstiskajām organizācijām, tika atbalstīts draudzes projekts "Sakrālo tekstiliju komplekta izšūšana". Tuvojoties Latvijas simtgadei un altāra 150-tajam jubilejas gadam, Madonas evaņģēliski luteriskā draudze izvirzīja mērķi - atjaunot baznīcas altāra interjeru, izšujot jaunu altāra kanceles un altāra sakramenta trauku pārklāja komplektu.

Tagadējā altāra retabls izgatavots no ozolkoka 1867. gadā neogotikas stilā. Mērķis - atklāt altāri, kas ir no ozolkoka un darīt to redzamu. Atjaunojot nolietojušās tekstīlijas un atgriežoties pie vēsturiski senāka un vēsti nesošāka varianta, akcentēt vēsturi.

Pilnībā ir nomainīta altāra sētiņas mīkstinājuma daļa, kur var nomesties ceļos, kas ejot laikam ir ļoti cietusi un savu nokalpojusi,  un aizvietots ar materiālu, kas nevar tikt sabojāts no mitruma un kodēm.

Altārsētiņas malai, kur nometas ceļos, tika piemeklēts materiāls, kas ir silts, elastīgs un pietiekoši mīksts un labi pildītu savu funkciju, esot arī mitrākos apstākļos.

Iegādātie materiāli labi atgrūž netīrumus un ūdeni, kas atvieglos kopšanas un uzturēšanas izdevumus un nodrošinās tekstilmateriālu ilgāku mūžu.

Izšūts jauns altāra sakramenta trauku pārklāja komplekts ar izšuvumiem, kanceles un pults pārklājs ar izšuvumiem.

Visus darbus veica Harina Brūklene - LELB evaņģēliste un baznīcas altārsegu jeb paramentu darinātāja. Viņa ir specializējusies sakrālās mākslas tekstīlijās un simbolikā vairāk kā 25 gadus.

Paldies Harinai Brūklenei, kas atsaucās šim aicinājumam!

Paldies Helēnai Dekantei, mācītājam Rolandam Pētersonam, pērminderim Edgaram Veipam, Rudītei Kumsārei un pārējiem draudzes locekļiem, kas piedalījās projekta realizācijā!

Paldies Madonas novada pašvaldības piešķirtajam finansējumam – 1000,00 eiro.

     

 
lapas: 1-10  11-14
   Kontakti

Rolands Pētersons
draudzes mācītājs
tālr: 26785896
rolandpeterson@inbox.lv

Mācītāja pieņemšanas laiks-
ceturtdienās no plkst. 15.00,
iepriekš vienojoties pa telefonu


 
 
 Ērika Pomere
draudzes priekšniece
tālr: 25604071
erika.pomere@inbox.lv

Citi kontakti

   Saites


Laikraksts "Svētdienas Rīts" 
 
Pasākumi LELB

LELB svētdienas skola 


Copyright 2006; Created by MB Studija »