Aktualitātes
 Informācija
 Kristīgā mācība
 Draudzes Vēstis
 Svētdienas skola
 Diakonija
 Vēsture
 Projekti
 Fotogalerija
 Baltā ūdensroze
 Ziedotājiem
 Arhīvs
 Audio svētrunas
 Video
 Rīta un vakara lūgšanas
 Svētdarbības

   Aptaujas
Vai zināji, ka Kungs Jēzus Kristus ir atdevis savu dzīvību arī par taviem grēkiem?
Gribu par to uzzināt
  rezultāti » 
Meklēšana

 
lapas: 1-10  11-20
   
              
 ‍Kristus mīļotie Madonas draudzes locekļi, ņemot vērā šī brīža apstākļus un „Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” aktuālajiem ierobežojumiem valstī, kas attiecas uz reliģisko organizāciju darbību, vēlos informēt, ka Lazdonas ev.lut. baznīcas durvis būs atvērtas ceturtdienās plkst. 18.45 - 20.30 un svētdienās plkst. 11.45 - 14.00, ievērojot visus nepieciešamos drošības pasākumus.

Atgādinu, ka atbilstoši š.g. 30. marta skaidrojumam, dievkalpojuma noturēšana, ko veic garīgais personāls savu pienākumu ietvaros, bet nepulcina uz to draudzi, nav uzskatāma par reliģisko darbību, kas veicama pulcējoties, proti, par organizēto pasākumu minētā rīkojuma 4.5. apakšpunkta izpratnē. Tādējādi, šādos gadījumos reliģiskās darbības veikšanas vietā vienlaikus var atrasties tāds personu skaits, kas nodrošina savstarpējās divu metru distances un citu noteikto sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu.

Vēršu uzmanību, ka vēl joprojām ikviens ir aicināts īpaši izvērtēt riskus, pirms apmeklēt publiskas vietas un organizētus pasākumus, t.sk. dievnamus.

Šis ir informatīvs materiāls un nav uzskatāms par pulcēšanās uzaicinājumu.

Kristus mīlestībā –
Jūsu draudzes mācītājs Rolands Pētersons

 
Dziesmas: 513., 142., 517.
 
 
Dziesmas: 130., 128., 540.
 
 
Dziesmas: 336., 132., 131.
 
 
 

‍Svētais Pāvils saka: Vai nezināt, ka tie, kas kalpo svētnīcā, pārtiek no svētnīcas, un kas apkalpo altāri, saņem savu daļu no altāra? Tāpat arī Tas Kungs ir noteicis evaņģēlija sludinātājiem pārtikt no evaņģēlija.

Ņemot vērā esošo situāciju mūsu zemē, kad ikdienā klātienē vairs baznīcā netiekamies, arī sava līdzdaļa kolektes veidā pie draudzes uzturēšanas izpaliek. Diemžēl tas ietekmē arī ikdienas izdevumu segšanu.

Pirmkārt, jau aicinu ikvienu draudzes locekli un jebkuru interesentu izmantot mājaslapā www.madonas.lelb.lv pieejamos resursus, lai garīgi augtu un stiprinātos laikā, kad klātienē netiekamies, bet evaņģēlija dzirdēšana ir pieejama pat atkārtoti un no jauna. Novērtējiet to, esiet gudri. Tāpat arī mācītājs ir pieejams uz pastorālu sarunu telefoniski vai arī ir sasniedzams, rakstot uz e-pastu.

Aicinu atbalstīt Dieva un draudzes darbu evaņģēlija sludināšanā, ziedojot. Ikviens jūsu pienesums un devums būs par svētību jums un cilvēkiem līdzās.

Iespējams ziedot te:

Madonas evaņģēliski luteriskā draudze
Reģistrācijas Nr. 90000334973
Banka: Swedbank AS
Konta Nr. LV34HABA000140J062166

 
Dziesmas: 145., 159., 139.
 
lapas: 1-10  11-20
   Kontakti

Rolands Pētersons
draudzes mācītājs
tālr: 26785896
rolandpeterson@inbox.lv

Mācītāja pieņemšanas laiks-
ceturtdienās no plkst. 15.00,
iepriekš vienojoties pa telefonu


 
 
 Ērika Pomere
draudzes priekšniece
tālr: 25604071
erika.pomere@inbox.lv

Citi kontakti

   Saites


Laikraksts "Svētdienas Rīts" 
 
Pasākumi LELB

LELB svētdienas skola 


Copyright 2006; Created by MB Studija »