Aktualitātes
 Informācija
 Kristīgā mācība
 Draudzes Vēstis
 Svētdienas skola
 Diakonija
 Vēsture
 Projekti
 Fotogalerija
 Baltā ūdensroze
 Ziedotājiem
 Arhīvs
 Audio svētrunas
 Video
 Rīta un vakara lūgšanas
 Svētdarbības

   Aptaujas
Vai zināji, ka Kungs Jēzus Kristus ir atdevis savu dzīvību arī par taviem grēkiem?
Gribu par to uzzināt
  rezultāti » 
Meklēšana

 
lapas: 1-10 11-20 21-30  31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-84
 


1.dziesma


Svētī, Kungs, un sargi, Pestīti mēs dārgi, Savu vaigu uz mums cel, Dodi

savu gaismu vēl.

Savu mieru dodi, Kristus dēļ nesodi; Dod mums Tavu Garu gūt, Mūžam

Tavā valstī būt.

Āmen! mēs nu teicam, Jēzus vārdā beidzam. Slavēts mūsu Pestītājs! Pirmais Viņš un

pēdējais.


2.dziesma
 

Kad redzu, Dievs, es Tavu roku darbu, Kā zemi, debesis Tu radījis, Kas

cilvēks ir, ka mini viņa vārdu, Un to sev līdzīgu Tu veidojis? Tad varu

godbijībā izsaukties: Cik esi liels, mans Kungs un Dievs! Tad varu godbijībā

izsaukties: Cik esi liels, mans Kungs un Dievs!

Kad pieminu es Kristus krusta nāvi, Ko Viņš par mūsu grēkiem izcieta, Ar

Viņu Dieva priekšā taisnots stāvu, Viņš arī manu sodu maksāja, Tad varu

pateicībā izsaukties: Cik esi liels, mans Kungs un Dievs! Tad varu pateicībā

izsaukties: Cik esi liels, mans Kungs un Dievs!

Reiz Kristus nāks, un visi Viņu redzēs, Tad apklusīs, kas Viņu nievāja. Ne

nāve vairs, bet jauna zeme, debess Būs alga tiem, kas Viņu meklēja.

Sirdsskaidrie Tavu vaigu skatīsies, Cik esi liels, mans Kungs un Dievs!

Sirdsskaidrie Tavu vaigu skatīsies, Cik esi liels, mans Kungs un Dievs!

 


1.dziesma

Kas ir tāds kā Tu, Dodams līksmību?
Izredzēts Tu vienīgs esi, Gaismu, dzīvību mums nesi
Un sirds skaidrību, Jēzu, Tu vien Tu!
Gaisma pasaulei, Rota dvēselei!
Tu par Pestītāju nācis, Mūsu miesā dzīvot sācis
Laikā nospriestā, Dvēs’les gaišība!
Bērna ticību Un sirds skaidrību
Dāvini man, ka es topu Līdzīgs Tev un Tev par godu,
Tevī dzīvodams, Tevī nomirdams.
Jēzu, skubini Manu dvēseli,
Lai es karsti Dievu lūdzu, Viņam savas vainas sūdzu
Un lai mīlēju Visus tā kā Tu.

2.dziesma

Dievs ir mūsu cerība, Stiprais palīgs mūsu bēdās;
Nost tad visa bailība, Ar ko sirds par velti ēdas!
Sātans nevar nomaitāt, Ko Dievs pats grib pasargāt!
Dievs ir mūsu cerība, Tēvus tas no briesmām glābis;
Kad tie bija tumsībā, Velna varai nav tos ļāvis!
Dziediet, skandiniet nu tad: Dievs mūs neatstās nekad!
Dievs ir mūsu cerība, Lai ar sakrīt zeme, debess;
Jēzus valda augstībā, Viņš pie mums, Kas tad vēl drebēs?
Slavēts lai ir Valdītājs! Svētīgs, kam šis Pestītājs!
Dievs ir mūsu cerība, Atkāpieties, elles meli!
Jo tas Kungs mūs pestīja, uzvarēdams nāvi, elli,
Kas gan pazudināt spēs? Jēzus pats mūs aizstāvēs!
Dievs ir mūsu cerība, Akmens kalns, uz kā mēs stāvam!
Šī ir draudzes ticība, Ko ne mūžam neatstājam.
Jēzu, mūsu gaišība, Paliec mūsu cerība!
 
Dievkalpojuma kārtība
 lasīt tālak »

Visā Latvijā līdz 15. novembrim ir izsludināti ārkārtas pasākumi, lai ierobežotu virusa COVID-19 izplatīšanos cilvēku vidū. Šie valsts izdotie „mājsēdes” ierobežojumi skar arī baznīcas un draudzes ikdienu.

Līdz 15. novembrim svētdienas dievkalpojumu būs iespējams noklausīties audio formātā, kas būs atrodams draudzes mājas lapā tekošajā svētdienā no plkst. 11.00. Savukārt no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00, 15 minūšu intervālos baznīcā būs iespēja saņemt absolūciju un Svēto Vakarēdienu.

Lai Dievs Tēvs mūs svētī ar gudrības un pacietības Garu. Darīsim ikkatrs visu iespējamo, lai varētu šajā laikā pasargāt kā sava tuvākā, tā savu dzīvību.

Tieslietu ministrijas skaidrojums

 
 

Mīļie brāļi un māsas Kristū!

Š. g. 12. septembrī visus aicinu uz draudzes sapulci, kurā iepriekšējā draudzes padome ziņos Jums par paveikto un būs jāvēlē jaunā draudzes padome. Draudzes padomei pilnvaru termiņš beidzās jau februārī, bet mēs visi zinām, kādēļ nenotika sapulce. Šobrīd vēl varam pulcēties- tāpēc izmantosim iespēju-vēlēsim darbīgu, saprotošu un uz izaugsmi ticībā vērstu draudzes padomi. Sapulce notiks tūlīt pēc dievkalpojuma, vēlēt var visi draudzes locekļi, kas iesvētījušies vismaz vienu gadu un ir nomaksājuši gada nodevu par 2020. gadu.

Liekam Jums priekšā jaunos un arī vecos draudzes padomes kandidātus: 

                                                                                                                                   LELB MADONAS

draudzes padomes locekļu kandidātu saraksts

draudzes sapulcei 12.09.2021.

 

1. Ādamsons Jānis

2. Bakmane Linda

3. Dzenis Ivars

4. Kumsāre Rudīte

5. Līcīte Inita

6. Ludberga Ginta

7. Pomere Ērika

8. Raubiška  Dace

9. Veipa Santa

10. Veips Edgars

  + mācītājs

Nominācijas komisija: mācītājs Rolands Pētersons,

Rudīte Kumsāre, Ērika Pomere, Rasma Krievāne

 
 

    No 5. līdz 9. jūlijam dzīvība un rosība atkal piepildīja Praulienas “Mācītājmuižu” un tās teritoriju, jo jau3 gadu šeit norisinājās biedrības “Stūrakmens” īstenotais jaunatnes iniciatīvas projekts “Pumpurs”. Šo projektu līdzfinansē ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Galvenais šī projekta mērķis ir mazināt jauniešu skaitu, kuri pāragri pārtrauc mācības, jo īpaši pamatskolas un vidusskolas klasēs.

      
 
 lasīt tālak »
 
 
        
 
lapas: 1-10 11-20 21-30  31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-84
   Kontakti


Viesturs Rikveilis
mācītājs
tālr: 25935787
viesturs.rikveilis@inbox.lv 
 
 
 Ērika Pomere
draudzes priekšniece
tālr: 25604071
erika.pomere@inbox.lv

Citi kontakti

   Saites


Laikraksts "Svētdienas Rīts" 
 
Pasākumi LELB

LELB svētdienas skola 


Copyright 2006; Created by MB Studija »