Aktualitātes
 Informācija
 Kristīgā mācība
 Draudzes Vēstis
 Svētdienas skola
 Vēsture
 Projekti
 Fotogalerija
 Ziedotājiem
 Arhīvs
 Audio svētrunas
 Video
 Rīta un vakara lūgšanas
 Svētdarbības

   Aptaujas
Vai zināji, ka Kungs Jēzus Kristus ir atdevis savu dzīvību arī par taviem grēkiem?
Gribu par to uzzināt
  rezultāti » 
Meklēšana

 
lapas: 1-10 11-20 21-30  31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90
 
 
 
 
 


1. dziesma
 

Ak Jeruzaleme, modies, Nu atstāj miegu, kājās dodies! Sauc sargi tornī spēcīgi.
Nu jau tiešām pusnakts klātu, Jūs, jaunavas ar gudru prātu, Jel teciet pretī priecīgi!
Šurp līgavainis nāk, Lai sveces spīdēt sāk! Allelūja!
Nu kāzas būs, tad steidziet jūs, Jums kāzu namā ieiet būs!

Ciāna dzird sargu dziesmas, Skan gaviles, mirdz sveču liesmas, Steidz sirdis lielo prieku paust:
Draugs tiem nāk no debess vēlīgs, Pilns lēnprātības, taisnīgs žēlīgs Kā spoža rīta zvaigzne aust!
Ak, nāc, Tu palīgs cēls! Ak, nāc, Tu Dieva Dēls! Gaismā tērpies
Tu parādies! Mēs steidzamies Pie Tava galda mieloties!

Lai teic Tevi, kam vien mēle, Lai dzied, lai pūš, lai kokles spēlē, Lai visiem zvaniem zvanīt zvan!
Pērļu vārtiem izrotātā, Un eņģļu mēlēm apdziedātā Nu Ciānā Tev slava skan!
Kad acis redzēja, Kad ausis dzirdēja Tādu prieku? -
Nu līksmojam, Nu pateicam Tev, savam goda Ķēniņam!


2. dziesma
 

Augšā aiz zvaigznēm tu gaismā reiz kļūsi, Ko šeitan cerēji, sasniegts tur būs.
Ko tu še cietis, ko strādājis grūti, Bagāti tas tev tur atmaksāts kļūs,
Bagāti tas tev tur atmaksāts kļūs.

Augšā aiz zvaigznēm, tur vilšanās nava, Gaišs tur un skaidris, un atklāts ir viss!
Ko gaida kristīgais cerībā savā, Mūžībā jauki to Dievs piepildīs,
Mūžībā jauki to Dievs piepildīs!

Augšā aiz zvaigznēm pēc grūtajiem kaŗiem Mūžīgā mierā sirds dusēt reiz ies.
Laimībā svētā ar ziedošiem zariem Tevi, kas cīnījies, pušķos tur Dievs,
Tevi, kas cīnījies, pušķos tur Dievs!

Augšā aiz zvaigznēm, tur tiksies reiz mīļi Tie, kas šeit pasaulē šķīrušies būs:
Dvēsele skatīsies dvēselē dziļi, Mūžīgā skaidrībā mieru tie gūs, Mūžīgā
skaidrībā mieru tie gūs!

 
 


1.dziesma


Svētī, Kungs, un sargi, Pestīti mēs dārgi, Savu vaigu uz mums cel, Dodi

savu gaismu vēl.

Savu mieru dodi, Kristus dēļ nesodi; Dod mums Tavu Garu gūt, Mūžam

Tavā valstī būt.

Āmen! mēs nu teicam, Jēzus vārdā beidzam. Slavēts mūsu Pestītājs! Pirmais Viņš un

pēdējais.


2.dziesma
 

Kad redzu, Dievs, es Tavu roku darbu, Kā zemi, debesis Tu radījis, Kas

cilvēks ir, ka mini viņa vārdu, Un to sev līdzīgu Tu veidojis? Tad varu

godbijībā izsaukties: Cik esi liels, mans Kungs un Dievs! Tad varu godbijībā

izsaukties: Cik esi liels, mans Kungs un Dievs!

Kad pieminu es Kristus krusta nāvi, Ko Viņš par mūsu grēkiem izcieta, Ar

Viņu Dieva priekšā taisnots stāvu, Viņš arī manu sodu maksāja, Tad varu

pateicībā izsaukties: Cik esi liels, mans Kungs un Dievs! Tad varu pateicībā

izsaukties: Cik esi liels, mans Kungs un Dievs!

Reiz Kristus nāks, un visi Viņu redzēs, Tad apklusīs, kas Viņu nievāja. Ne

nāve vairs, bet jauna zeme, debess Būs alga tiem, kas Viņu meklēja.

Sirdsskaidrie Tavu vaigu skatīsies, Cik esi liels, mans Kungs un Dievs!

Sirdsskaidrie Tavu vaigu skatīsies, Cik esi liels, mans Kungs un Dievs!

 


1.dziesma

Kas ir tāds kā Tu, Dodams līksmību?
Izredzēts Tu vienīgs esi, Gaismu, dzīvību mums nesi
Un sirds skaidrību, Jēzu, Tu vien Tu!
Gaisma pasaulei, Rota dvēselei!
Tu par Pestītāju nācis, Mūsu miesā dzīvot sācis
Laikā nospriestā, Dvēs’les gaišība!
Bērna ticību Un sirds skaidrību
Dāvini man, ka es topu Līdzīgs Tev un Tev par godu,
Tevī dzīvodams, Tevī nomirdams.
Jēzu, skubini Manu dvēseli,
Lai es karsti Dievu lūdzu, Viņam savas vainas sūdzu
Un lai mīlēju Visus tā kā Tu.

2.dziesma

Dievs ir mūsu cerība, Stiprais palīgs mūsu bēdās;
Nost tad visa bailība, Ar ko sirds par velti ēdas!
Sātans nevar nomaitāt, Ko Dievs pats grib pasargāt!
Dievs ir mūsu cerība, Tēvus tas no briesmām glābis;
Kad tie bija tumsībā, Velna varai nav tos ļāvis!
Dziediet, skandiniet nu tad: Dievs mūs neatstās nekad!
Dievs ir mūsu cerība, Lai ar sakrīt zeme, debess;
Jēzus valda augstībā, Viņš pie mums, Kas tad vēl drebēs?
Slavēts lai ir Valdītājs! Svētīgs, kam šis Pestītājs!
Dievs ir mūsu cerība, Atkāpieties, elles meli!
Jo tas Kungs mūs pestīja, uzvarēdams nāvi, elli,
Kas gan pazudināt spēs? Jēzus pats mūs aizstāvēs!
Dievs ir mūsu cerība, Akmens kalns, uz kā mēs stāvam!
Šī ir draudzes ticība, Ko ne mūžam neatstājam.
Jēzu, mūsu gaišība, Paliec mūsu cerība!
 
Dievkalpojuma kārtība
 lasīt tālak »
lapas: 1-10 11-20 21-30  31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90
   Kontakti


Viesturs Rikveilis
mācītājs
tālr: 25935787
viesturs.rikveilis@inbox.lv 
 
 
 Ērika Pomere
draudzes priekšniece
tālr: 25604071
erika.pomere@inbox.lv

Citi kontakti

   Saites


Laikraksts "Svētdienas Rīts" 
 
Pasākumi LELB

LELB svētdienas skola 


Copyright 2006; Created by MB Studija »