Aktualitātes
 Informācija
 Kristīgā mācība
 Draudzes Vēstis
 Svētdienas skola
 Vēsture
 Projekti
 Fotogalerija
 Ziedotājiem
 Arhīvs
 Audio svētrunas
 Video
 Rīta un vakara lūgšanas
 Svētdarbības

   Aptaujas
Vai zināji, ka Kungs Jēzus Kristus ir atdevis savu dzīvību arī par taviem grēkiem?
Gribu par to uzzināt
  rezultāti » 
Meklēšana

 
lapas: 1-10 11-17 

2018. gads

Madonas novada pašvaldības atbalstīts projekts “Kordziedāšanas tradīcijas daudzināšana Madonas novadā” ietver četras, savstarpēji saistītas un papildinošas aktivitātes:

1. 2018.gads Lazdonas draudzes korim ir 155.jubilejas gads

2. Aprit 80 gadi kopš draudzes kora uzvaras IX Vispārējos dziesmu svētkos

3. 90 gadi kopš Mocarta "Rekviēms" atskaņojuma Lazdonas baznīcā

4. 125 gadi kopš draudzes skolotāja Jāņa Avena vadībā 1893.gadā dibināts pirmais simfoniskais orķestris laukos.

 
 
 lasīt tālak »
 
2017. gads

Lauku atbalsta dienests Projekts “Kora podestu izgatavošana”.
 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. 


Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu pieteikumu konkursā tika atbalstīts Madonas evaņģēliski luteruskās draudzes iesniegtais projekts Nr. 17-05-AL23-A019.2202-000001 “Kora podestu izgatavošana”.

Sākot ar draudzes dzīves atjaunošanos pagājušā gadsimta 80.-90. gados, baznīcā sāka notikt kultūras pasākumi. Viens no pirmajiem lielākajiem koncertiem Atmodas laikā par godu novadnieka, dzejnieka A.Eglīša dzīves jubilejai, bija kamerkora “Ave Sol” un ērģelnieka T.Dekšņa atskaņotā L.Garūtas kantāte “Dievs, tava zeme deg”.

Baznīcas vēsture kalpo par pamatu plašu kultūrizglītojošo pasākumu organizēšanai.

Realizējot projektu, draudze varēs sekmīgāk īstenot baznīcā dažādus garīgos kultūras pasākumus, kas dos iespējas koncerta apmeklētājiem baudīt labākus muzikālos priekšnesumus. Baznīcas akustika ir skaniski piemērota kora dziedāšanai, tādēļ podestu esamība ir risinājums tam, lai koncerti baznīcā notiktu biežāk un skanējums būtu kvalitatīvāks.

Paldies uzņēmumiem SIA Temtogs un SIA VMS Timber par ieguldīto darbu podesta izgatavošanā.

  
  

 
 
2017.gada projekts 
"Sakrālo tekstiliju komplekta izšūšana". 

Piedaloties Madonas novada pašvaldība izsludinātajā projektu konkursā Nevalstiskajām organizācijām, tika atbalstīts draudzes projekts "Sakrālo tekstiliju komplekta izšūšana". Tuvojoties Latvijas simtgadei un altāra 150-tajam jubilejas gadam, Madonas evaņģēliski luteriskā draudze izvirzīja mērķi - atjaunot baznīcas altāra interjeru, izšujot jaunu altāra kanceles un altāra sakramenta trauku pārklāja komplektu.

Tagadējā altāra retabls izgatavots no ozolkoka 1867. gadā neogotikas stilā. Mērķis - atklāt altāri, kas ir no ozolkoka un darīt to redzamu. Atjaunojot nolietojušās tekstīlijas un atgriežoties pie vēsturiski senāka un vēsti nesošāka varianta, akcentēt vēsturi.

Pilnībā ir nomainīta altāra sētiņas mīkstinājuma daļa, kur var nomesties ceļos, kas ejot laikam ir ļoti cietusi un savu nokalpojusi,  un aizvietots ar materiālu, kas nevar tikt sabojāts no mitruma un kodēm.

Altārsētiņas malai, kur nometas ceļos, tika piemeklēts materiāls, kas ir silts, elastīgs un pietiekoši mīksts un labi pildītu savu funkciju, esot arī mitrākos apstākļos.

Iegādātie materiāli labi atgrūž netīrumus un ūdeni, kas atvieglos kopšanas un uzturēšanas izdevumus un nodrošinās tekstilmateriālu ilgāku mūžu.

Izšūts jauns altāra sakramenta trauku pārklāja komplekts ar izšuvumiem, kanceles un pults pārklājs ar izšuvumiem.

Visus darbus veica Harina Brūklene - LELB evaņģēliste un baznīcas altārsegu jeb paramentu darinātāja. Viņa ir specializējusies sakrālās mākslas tekstīlijās un simbolikā vairāk kā 25 gadus.

Paldies Harinai Brūklenei, kas atsaucās šim aicinājumam!

Paldies Helēnai Dekantei, mācītājam Rolandam Pētersonam, pērminderim Edgaram Veipam, Rudītei Kumsārei un pārējiem draudzes locekļiem, kas piedalījās projekta realizācijā!

Paldies Madonas novada pašvaldības piešķirtajam finansējumam – 1000,00 eiro.

     

 
 
Sakrālā tūrisma objekta popularizēšana
 
Nodibinājuma „CEMEX Iespēju fonds” atklātajā projektu pieteikumu konkursā no 10 iesniegtajiem projektiem ir atbalstīts Madonas evaņģēliski luteriskās draudzes iesniegtais projekts „Sakrālā tūrisma objekta popularizēšana”.
Projekta mērķis ir sakrālā tūrisma objekta popularizēšana un vides labiekārtošana. Jauns informācijas stends nodrošinās informācijas pieejamību viesiem un Madonas novada iedzīvotājiem par svarīgākajām aktualitātēm un gaidāmajiem pasākumiem baznīcā. 
Savukārt velo novietne nodrošinās funkcionalitāti - apmeklējot dievkalpojumus vai baznīcu kā tūrisma objektu, novietot riteņus drošā, tam paredzētā vietā.
Projekta noslēguma pasākums notika 29.oktobrī.
Stendu un velo novietni izgatavoja SIA TEMTOGS prasmīgie meistari, bet uzstādīja SIA LB-Sikspārnis darbinieki.Projekta kopējās izmaksas ir 960,00 eiro, no kurām 630 eiro ir CEMEX iespēju fonda atbalsts un 330 eiro ir līdzfinansējums.
 

 
 
2016. gads

SOLIŅŠ  KAS VIENO!

Ir pabeigta projekta „ Soliņš  kas vieno!” realizācija.

Nodibinājuma „CEMEX Iespēju fonds” atklātajā projektu pieteikumu konkursā no 17 iesniegtajiem projektiem ir atbalstīts Madonas evaņģēliski luteriskās draudzes iesniegtais projekts „SOLIŅŠ KAS VIENO”.

Projekta mērķis ir uzstādīt divus jaunus atpūtas soliņus, atkritumu urnu un ugunskura vietu, tā sakopjot baznīcas apkārtni, nodrošinot vizuāli pievilcīgu vidi gan baznīcas pasākumos, gan pilsētas iedzīvotājiem un tūristiem.

Sakopta baznīcas apkārtne veidos tās tēlu un patīkamu iespaidu par Madonas pilsētu.

Ar šo projektu tiek radīta iespēja dievkalpojumus klausīties baznīcas dārzā, īpaši vecākiem ar bērniem, jo ir uzstādīta āra apskaņošanas sitēma.

Ugunskura vietu izmantos draudzes bērnu un pieaugušo nometnēs, sadraudzības pasākumos, dievkalpojuma nodrošināšanai (Lieldienu nakts Vigīlija), citiem pasākumiem, jo ugunskura vieta ir pārnēsājama un ugunsdroša.

Projekta rezultāts: sakopta baznīcas apkārtne ir dāvana draudzei, kas šogad svin 285 gadus un dāvana Madonai un tās iedzīvotājiem 90 gados!

Soliņus izgatavoja SIA TEMTOGS prasmīgie meistari, bet uzstādīt palīdzēja SIA LB-Sikspārnis darbinieki.

Š.g. 2.oktobrī notika projekta noslēguma pasākums - baznīcas dārzā pulcējās draudzes locekļi un svētdienas skolas bērni, lai kopīgi nosvinētu šo dienu - bērni bija izrotājuši soliņus, uzrunu teica draudzes priekšniece Ērika Pomere, mācītājs Aldis Pavlovičs iesvētīja jaunos soliņus.

Draudze  vienojās kopīgā pateicībā un dziesmā.

Gardu cienastu visiem bija sarūpējusi uzņēmēja un draudzes locekle Antra Gotlaufa.

Draudze pateicas nodibinājumam CEMEX iespēju fonds par iespēju piedalīties projektu konkursā un piešķirto finansējumu projekta īstenošanai.

Projekta kopējās izmaksas ir 1109 eiro, no kurām  767 eiro ir CEMEX atbalsts un 165 eiro ir līdzfinansējums naudas izteiksmē un 177 eiro nemateriālais ieguldījums.


 
 
2008. gads

     
 
Projekts „Nometņu sala” Nr.07/416032/0034/100

 Top „Nometņu sala” 

Madonas evaņģēliski luteriskās draudzes „Mācītājmuižā” biedrība „Stūrakmens” realizē ELVGF atbalstīto projektu Nr. 07/416032/0034/100 – „Nometņu sala”, tā mērķis – iekārtot nometņu vietu.

Šobrīd “ Mācītājmuižā” notiek plaši nometnes vietas iekārtošanas darbi, jau šobrīd ir gatava – āra skatuve ar soliņiem, ugunskura vieta. Jau ir ierīkota daļa no rotaļu laukuma :smilšu kaste, riepu “labirints”. Top āra tualetes un ir uzsākti darbi pie vecās akas sakārtošanas.

ES struktūrfondu (ELVGF)

1

Projekts Nr.1. „Nometņu sala”

Projektu realizējot tiks sakopti 0,5 ha zemes, ierīkots dziļurbums ūdensapgādei, iekārtota vasaras duša un roku mazgājamās vietas. Tiks uzstādītas  atkritumu tvertnes, ievilkta elektroinstalācija nometnes vietas apgaismošanai. Tiks uzstādīts ēdamgalds ar soliem 30 vietām ar nojumi, tiks uzstādītas un izbetonētas 4 tualetes, būs uzstādīta pārvietojamā 12m2 liela āra skatuve, iekārtots rotaļlaukums: ar smilšukasti, šūpolēm, soliņu, vietu sporta aktivitātēm. Tiks iekārtota ugunskura vieta ar 60 sēdvietām ap to. Projekta rezultātā tiks piedāvāta nometņu vieta iznomāšanai, kā arī paši organizēsim dažādas nometnes un pasākumus sakārtotajā teritorijā.

 Projekts Nr.2. ”Flora piedzīvojumu trase”

1.Sakopts un rekonstruēts „Mācītājmuižas” parks 0,5ha platībā ( Iztīrīts dīķis, ierīkoti celiņi, uzstādīti soliņi, ierīkotas tualetes, iekārtots apgaismojums).

2. Iekārtota piedzīvojumu trase.

Piedzīvojumu trases dalībniekiem būs iespēja - ieklausīties putnu dziesmās, piedzīvot saullēktu, saulrietu, makšķerēt, slidot, un vasarā braukt ar plostu vai laivām. Un šādā veidā piedāvāsim interesentiem piedalīties un darboties dažādās aktivitātēs un pasākumos, tā piemēram, Bērnu svētkos, Putnu dienās, Rožu svētkos, Sniega skulptūru izstādēs, slidotavas sezonas atklāšanas svētkos, Pirmā sniegpulksteņa svētkos, Jautrajās sporta dienās, Nakts trasītēs ar ugunsbluķiem u.c. 

 
 
2007.gads

 Projekts:  Atbalsts darba gaitu uzsākšanai                                                    VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.3./0001/0055/40             

Projekts tika piedāvāts darba tirgū integrēties motivētiem Madonas rajona iedzīvotājiem. Apmācība sniedza informāciju par nepieciešamajām zināšanām un iemaņām pašnodarbinātības vai darba attiecību uzsākšanai. Nodarbības uzsākām ar psiholoģisko sagatavošanu. Piedāvājām ievadu datorapmācībā, lietvedībā, grāmatvedībā, menedžmentā, mārketingā. Piedāvājām apgūt biznesa plāna, projektu izstrādi un vadību. Realitātes šovā ļāvām iejusties uzņēmēju ikdienā, plānot, atrisināt dažādas problēmas, piedāvāt savus pakalpojumus un iegūt pirmos klientus. Izspēlējām dažādas simulācijas - darbā stāšanos, iekļaušanos darba kolektīvā u.c. Tika izdots informatīvais buklets projekta aktivitāšu popularizēšanai. Tika informēti mēdiji par projekta ieviešanas gaitu, rezultātiem.


 
lapas: 1-10 11-17 
   Kontakti


Viesturs Rikveilis
mācītājs
tālr: 25935787
viesturs.rikveilis@inbox.lv 
 
 
 Ērika Pomere
draudzes priekšniece
tālr: 25604071
erika.pomere@inbox.lv

Citi kontakti

   Saites


Laikraksts "Svētdienas Rīts" 
 
Pasākumi LELB

LELB svētdienas skola 


Copyright 2006; Created by MB Studija »